Skip to main content

1 Courses

KPT-PACE-08 KURSUS PENGURUSAN SISA SERTA PENJANAAN PENDAPATAN TANAH DAN PENGAWALAN ALAM SEKITAR

KURSUS PENGURUSAN SISA SERTA PENJANAAN PENDAPATAN TANAH DAN PENGAWALAN ALAM SEKITAR

Sinopsis kursus:

Melatih kemahiran mengendalikan dan menguruskan sisa pertanian yang boleh membawa kepada keuntungan. Membudidayakan dan mengrekayasa hasil sisa kepada penjanaan produk melalui teknologi biotek agar lebih lebih mesra alam dan menghasil pendapatan

OBJEKTIF PROGRAM

3.1    Mengenalpasti dan memahami konsep pengurusan sisa pertanian yang boleh membawa kepada keuntungan kepada syarikat dan petani.

3.2    Mempunyai kebolehan dalam menganalisis mengendalikan konsep 5R dalam pengurusan sisa pertanian menggunakan teknologi terkini.

3.3    Memberi ilmu terkini kepada para peserta dalam perbezaan dan jenis-jenis sisa pertanian, sisa yang boleh terurai menggunakan konsep biologi dan sisa yang tidak dapat terurai berdasarkan penggunaan teknologi terkini.  • (0)